Robert Kolar

Förebyggande socialsekreterare

Robert Kolar arbetar som förebyggande socialsekreterare på Team Förebygg som är en del av socialtjänsten i Eskilstuna. Uppdraget innebär att erbjuda tidiga stödinsatser till föräldrar i syfte att verka för barns trygghet i och utanför skolan samt för att främja skolnärvaro. Arbetet riktar sig till skolor i utvalda områden och är en samverkan mellan skola och socialtjänst. Robert blir då en del av elevhälsoteamet och kommer på så sätt i kontakt med föräldrar som önskar stöd eller vill göra en ansökan till Socialtjänsten.

Robert håller också i utbildningen Agera Tillsammans – ett våldsförebyggande program för skolelever i årskurs 4.

Kontakt

Blogginlägg av Robert Kolar