Jenny Borgström

Som kurator ingår hon i skolans elevhälsoteam och har psykosocialt arbete som huvuduppgift. Jennys arbete syftar till att tillsammans med elever, föräldrar och skolpersonal försöka finna lösningar på de svårigheter som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan. Hon arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och hennes främsta verktyg är samtalet som hon använder för att lotsa elever till en välfungerande skolgång och ett bättre mående. Att arbeta med värdegrunds- och likabehandlingsfrågor i elevgrupper är en betydelsefull del i det förebyggande arbetet.
Läs mer om Hans-Erik Rehnstam
Skolkurator
Läs mer om Erika Larsson
Skolkurator
Läs mer om Robert Kolar
Skolkurator
Läs mer om Jenny Borgström
Skolkurator
Läs mer om Birgitta Rausman
Skolkurator
Läs mer om Erik Hellmén
Skolkurator
Läs mer om Jeanette Vogt
Skolkurator
Läs mer om Andréas Glingfors
Skolkurator
Läs mer om Niklas Wallén
Skolkurator
Läs mer om Elias Fjellander
Skolkurator
/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single-fortroendegruppen.php