Aktiv skolas frågor och svar

Vad är grooming?

Grooming är en brottslig handling som innebär att en vuxen tar kontakt med barn i syfte att begå någon form av sexualbrott. Idag är det vanligt att detta sker via internet och att groomaren inte uppger sin verkliga identitet utan låtsas vara en person som har bättre förutsättningar att få kontakt med barnet, t ex en påhittad ny jämnårig kamrat som delar intressen med offren.

Aktiv Skola
Aktiv Skola
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/aktivskola-kunskapsbanken/single-kunskapsbanken.php