Lärarnas arbetsmiljö: ”En tickande bomb”

Arbetstiden räcker inte till för lärarna i Uppsala, visar en ny medarbetarenkät. Lärare och fack larmar för att den dåliga arbetsmiljön riskerar öka antalet långtidssjukskrivningar. Nu varnas det för att fler kommuner kan följa Uppsalas utveckling.

/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single.php