Vi anser att framtiden börjar i klassrummet, och här kan du läsa mer om hur vi på stiftelsen Aktiv Skola tar ett brett grepp över en av vår tids viktigaste frågor.

Aktiv Skola vilar på en värdegrund som baseras på den holistiska definitionen av begreppet hälsa. Det innebär att allt vi gör utgår från denna värdegrund.

Vårt handlingsprogram lägger skarpa förslag för att uppnå bland annat en högre kunskapsnivå och att alla barn ska få samma möjligheter oavsett var de kommer ifrån. Läs om våra elva steg för en bättre skola här.

Följ tidslinjen för att se vad vi har gjort och vad som är på gång. Här hittar du höjdpunkter från 2015 och framåt.