Aktiv Skolas Kunskapsbank

Välkommen till vår Kunskapsbank! Här kan du läsa svar från våra sakkunniga och även ställa dina egna frågor.

Du kan även ta del av artiklar där vi hänvisar till en rad olika händelser, forskningsrapporter och trender.

I vår verktygslåda kan du även hitta Aktiv Skolas kostnadsfria utbildningsmaterial.

Dina frågor besvaras av experter inom områden som grooming, mobbning, hälsa, droger och tobak.

Senaste nyhetsinläggen

Hälsa
Nio av tio lärare är oroliga...

Fackförbundet Sveriges lärare har räknat ut att det behövs ett extra tillskott på 29 miljarder kronor till skola och utbildning för att upprätthålla den kvalitativa nivån som finns idag. Samtidigt kommer det ut rapporter om nya nedskärningar och besparingar under hösten, vilket har medfört en stor oro bland lärare i Sverige.

Läs mer
Hur påverkas unga av pornografi?

Förr eller senare kommer ditt barn att bli exponerat för pornografi, antingen av misstag eller av ren nyfikenhet från barnet själv. Frågan är hur tidigt ens barn konfronteras av pornografiskt material och hur det påverkas?

Läs mer
Glädjebetyg ett allt större problem

Under 2023 så har ämnet glädjebetyg varit aktuellt som ett stort och ökande problem. Allt fler skolor har blivit anklagade för att ge glädjebetyg till elever för att förbättra sitt rykte samt snitt.

Läs mer
Varför skriva när man kan tala?

En ny avhandling visar att en intalad text kan göra skrivandet enklare för den som har läs- och skrivsvårigheter. Samtidigt visar studien att texterna inte blir sämre av att man talar in texten.

Läs mer

Utbildningsmaterial

Nyhetsbrev