Välkommen till Förtroendebloggen

Här skriver våra representanter från Förtroendegruppen om olika ämnen som rör vår verksamhet och de fokusområden som vi jobbar med.
Klicka på bilderna i rullistan ovan om du söker inlägg från en specifik person, eller skrolla ner för att läsa de senaste inläggen.
Experterna skriver om olika saker inom sina respektive professioner och områden så här kan du hitta allt från hälsa och hbtq-frågor till ekonomi och familjerätt.
Om du har något ämne eller någon fråga som du önskar att vi bloggar om får du gärna mejla till oss på info@aktivskola.org.
Glöm heller inte att Förtroendegruppen kan erbjuda kostnadsfri rådgivning inom en mängd olika områden, klicka här för att komma till panelen.

Nu skakar vi loss!

Att bryta stillasittandet känns om möjligt ännu viktigare i dag. Coronapandemin har nu hållit oss i sitt grepp i över ett och ett halvt år och en av konsekvenserna har varit en minskad fysisk aktivitet i samtliga grupper, unga som gamla.

Dubbla pandemier

Coronapandemin har gett avtryck på hela vårt samhälle och vi får räkna med att konsekvenserna av pandemin kommer fortsätta att påverka oss i flera år framöver. Men det har pågått en annan pandemi sedan 2012, nämligen fysisk inaktivitet – vilket räknas som den fjärde vanligaste dödsorsaken i världen.

jun2020

Rätt beslut att hålla skolorna öppna

Skolan har en tydlig roll när det gäller att säkerställa att samhället fungerar bra. Sveriges strategi att hålla skolorna öppna under denna annorlunda tid ledde till många diskussioner.

Ge barnen innegångsförbud

Stillasittandet ökar bland barnen och allt färre når upp till rekommendationerna för fysisk aktivitet. Orsakerna är flera, däribland ett ökat skärmanvändande, förtätning av våra städer med en ökad trafiksituation och en stressad vardag där vi föräldrar oftare skjutsar till skolan och till aktiviteter..