Aktiv skolas frågor och svar

Varför tror ni man börjar röka?

Varför man börjar har säkert många olika anledningar utifrån varje individ. Men tittar man undersökningar om ungas attityd till tobak så uppgav de unga att den vanligaste orsaken kompisars påverkan och att man vill passa in.

Aktiv Skola
Aktiv Skola

Fler frågor och svar om tobak

/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/aktivskola-kunskapsbanken/single-kunskapsbanken.php