Aktiv skolas frågor och svar

Vad är egentligen kränkande behandling?

Kränkande behandling är ett uppträdande som kränker en persons värdighet, d.v.s. får någon att känna sig mindre värd. Kränkningar kan ske både öppet och dolt. Upprepade kränkningar kallas för mobbning.

Aktiv Skola
Aktiv Skola
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/aktivskola-kunskapsbanken/single-kunskapsbanken.php