Aktiv skolas frågor och svar

Hur kan kränkningar ta sig uttryck?

Kränkningar kan vara både fysiska (t.ex. slag, knuffar, sparkar), psykiska (t.ex. utfrysning, nedvärderade blickar, förlöjliganden) och verbala (t.ex. nedsättande kommentarer, öknamn, ryktesspridning). Kränkningar kan också ske genom text och bild.
Aktiv Skola
Aktiv Skola
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/aktivskola-kunskapsbanken/single-kunskapsbanken.php