Aktiv skolas frågor och svar

Vad har skolan för skyldigheter vid vetskap eller misstanke om kränkande behandling?

Den som får informationen har en skyldighet att anmäla till rektorn på skolan. Efter anmälan, ska även utredning och uppföljning göras.

Aktiv Skola
Aktiv Skola
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/aktivskola-kunskapsbanken/single-kunskapsbanken.php