Skolsynk för Google – äntligen busenkel tillgång till digitala verktyg

Regeringen har beslutat om en nationell strategi för skolans digitalisering som ska uppnås 2022. Ett område strategin nämner är åtgärder för att förenkla inloggningar. Därför meddelar idag ILT Inläsningstjänst, Gleerups och NE Nationalencyklopedin att de tillsammans lanserar Skolsynk för Google.

/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single.php