På vår skola delade vi ut Föräldrahandboken till alla vårdnadshavare, inte bara till dem som har barn som skulle börja i årskurs 1. Detta för att vi blev så imponerade av handbokens mångsidighet, tydlighet och upplägg.

– Pedagoger på Skanskvarnsskolan