Jag och kollegorna i elevhälsoteamet tycker att er Lathund mot narkotika är lättläst, tydlig och konkret. Det känns att den är uppdaterad och det är bra att även ”nyare” substanser är med. Vi pratar just nu cannabis med ettorna och då är lathunden en del i arbetet.

– Bodil Lundin, skolkurator på Curt Nicolin Gymnasiet