Jenny Borgström

Skolkurator

Som kurator ingår hon i skolans elevhälsoteam och har psykosocialt arbete som huvuduppgift. Jennys arbete syftar till att tillsammans med elever, föräldrar och skolpersonal försöka finna lösningar på de svårigheter som kan uppkomma för enskilda elever och grupper i skolan. Hon arbetar utifrån ett hälsofrämjande perspektiv och hennes främsta verktyg är samtalet som hon använder för att lotsa elever till en välfungerande skolgång och ett bättre mående. Att arbeta med värdegrunds- och likabehandlingsfrågor i elevgrupper är en betydelsefull del i det förebyggande arbetet.

Kontakt

Videopresentation

Blogginlägg av Jenny Borgström