Söker du information om Aktiv Skola på Flashback?

Söker du information om oss på Flashback? Vi rekommenderar den information som finns på vår officiella webbplats. Här har vi samlat lite reaktioner på vårt arbete. Positiva reaktioner från skolpersonal och föräldrar är ett kvitto på den nytta vi gör – det är vår belöning.

Är du nyfiken på Aktiv Skola, läsa informationen här istället för på Flashback. Den är mer tillförlitlig.  Se informationen här.

Vad vi gör

De frågor vi driver är sådana som vi brinner för, och ser som viktiga för samhällsutvecklingen.

Verksamhet syftar till bedrivande av opinionsbildning och verka för barn och ungdomars hälsa och utveckling i skolmiljö. Grooming, mobbning, droger och hälsorelaterade frågor är några exempel på de områden vi berör. 

Aktiv Skola – vad vi bidrar med

Vi hjälper lärare med handledande filmer, skapar drogförebyggande material, hälsomaterial, miljömaterial, tipsar föräldrar och mycket mer. Aktiv Skola ger skolor kostnadsfri tillgång till undervisningsmaterial.

Så finansieras vårt arbete

Aktiv Skola är en stiftelse och jobbar med socialt entreprenörskap. Verksamheten är inte en del av någon koncern och utgörs inte av någon form av bolag. Vi är icke desto mindre beroende av frivilliga bidrag/sponsorpengar. Detta för att det kostar tid och pengar att ta fram högkvalitativt material och göra insatser som ger verkan. Vi anlitar säljbolaget Svensk kommunikationsservice AB, som i sin tur hyr in personal från Svenska Affärskoncept AB. Näringslivet kontaktas och frivilliga bidrag efterfrågas. Den ekonomiska redovisningen sker årligen av en auktoriserad revisor. Vi följer de regler som finns för stiftelser.