Aktiv Skola omdöme

Aktiv Skola – omdöme från andra

Söker du omdömen om Aktiv Skola? Här har vi samlat lite vad vi fått för feedback och reaktioner på vårt arbete. Alla positiva reaktioner vi får från skolpersonal och föräldrar är ett kvitto på den nytta vi gör, och det ger oss kraft och inspirerar till att arbeta vidare.

Är du nyfiken på Aktiv Skola? På den här sidan står det vad vi som stiftelse sysslar med.

Det här gör vi

Vi brinner för de frågor vi driver, och ser dem som viktiga för utvecklingen i samhället i stort.

Syftet med vår verksamhet är att bedriva opinionsbildning eller på annat sätt verka för barn och ungdomars hälsa och utveckling inom skolan. Några exempel på områden vi berör är grooming, mobbning, droger och hälsorelaterade frågor. 

Behovet av oss syns i andras omdömen av Aktiv Skola

Vi ger skolor kostnadsfri tillgång till undervisningsmaterial, hjälper lärare med handledande filmer, skapar drogförebyggande material, hälsomaterial, miljömaterial, ger tips till föräldrar som har barn som börjar skolan och mycket mer. Vi är självklart stolta över vårt arbete. 

Hur finansieras Aktiv Skolas arbete?

Vi är en stiftelse och brukar säga att vi jobbar med socialt entreprenörskap. Vi ingår inte i någon koncern och utgörs inte av ett bolag. För att kunna bedriva vår verksamhet och nå ut med vår viktiga information, är vi beroende av frivilliga bidrag/sponsorpengar. Säljbolaget Svensk kommunikationsservice AB, som i sin tur hyr in personal från Svenska Affärskoncept, anlitas. Deras personal kontaktar näringslivet och efterfrågar frivilliga bidrag. Vår ekonomi redovisas årligen av en auktoriserad revisor. Som stiftelse följer vi det regelverk som finns för stiftelser. 

/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single-nyhetsarkiv.php