När föräldrarna har så mycket att göra att de inte har tid att röra på sig tar barnen saken i egna händer.