Erik Hellmén har hela sitt yrkesliv ägnat sig åt människors hälsa och välmående bland annat inom områdena kost och träning. Erik är också Aktiv Skolas hälsoexpert. Han kommer under seminariet att ge sina tips på hur man med enkla medel kan minska barnens stillasittande under sommarlovet.

Sumar Kolli arbetar som skolkurator, skolledare och föreläsare åt Aktiv Skola. Hans arbete syftar bland annat till att ge råd, peppning och tips till föräldrar och han kommer under föreläsningen att berätta mer om de risker som finns för unga på nätet och varför de ökar under sommarlovet.