Andréas Glingfors

Andréas Glingfors sadlade om till att arbeta som socialpedagog efter 14 år som brottsförebyggande polis. Nu jobbar han på ett gymnasium i Karlskrona och är, vid sidan av Martina Söderholm, Aktiv Skolas föreläsare i ämnet nätsäkerhet.
Läs mer om Jeanette Vogt
Socialpedagog
Läs mer om Andréas Glingfors
Socialpedagog
Läs mer om Niklas Wallén
Socialpedagog
Läs mer om Hans-Erik Rehnstam
Socialpedagog
Läs mer om Erika Larsson
Socialpedagog
Läs mer om Birgitta Rausman
Socialpedagog
Läs mer om Robert Kolar
Socialpedagog
Läs mer om Erik Hellmén
Socialpedagog
Läs mer om Elias Fjellander
Socialpedagog
Läs mer om Jenny Borgström
Socialpedagog
/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single-fortroendegruppen.php