Birgitta Rausman

Birgitta Rausman har en lång erfarenhet som skolsköterska samt ett arbete med inriktning på medicinsk elevhälsa till friskolor. Hennes verktyg är hälsosamtalet som innebär samtal med elever om fysisk, social och psykisk hälsa.
Läs mer om Niklas Wallén
Sjuksköterska
Läs mer om Jenny Borgström
Sjuksköterska
Läs mer om Erik Hellmén
Sjuksköterska
Läs mer om Birgitta Rausman
Sjuksköterska
Läs mer om Hans-Erik Rehnstam
Sjuksköterska
Läs mer om Jeanette Vogt
Sjuksköterska
Läs mer om Andréas Glingfors
Sjuksköterska
Läs mer om Robert Kolar
Sjuksköterska
Läs mer om Erika Larsson
Sjuksköterska
Läs mer om Elias Fjellander
Sjuksköterska
/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single-fortroendegruppen.php