Robert Kolar

Robert Kolar arbetar som förebyggande socialsekreterare på Team Förebygg som är en del av socialtjänsten i Eskilstuna. Uppdraget innebär att erbjuda tidiga stödinsatser till föräldrar i syfte att verka för barns trygghet i och utanför skolan samt för att främja skolnärvaro. Arbetet riktar sig till skolor i utvalda områden och är en samverkan mellan skola och socialtjänst. Robert blir då en del av elevhälsoteamet och kommer på så sätt i kontakt med föräldrar som önskar stöd eller vill göra en ansökan till Socialtjänsten. Robert håller också i utbildningen Agera Tillsammans – ett våldsförebyggande program för skolelever i årskurs 4.
Läs mer om Jenny Borgström
Förebyggande socialsekreterare
Läs mer om Niklas Wallén
Förebyggande socialsekreterare
Läs mer om Elias Fjellander
Förebyggande socialsekreterare
Läs mer om Hans-Erik Rehnstam
Förebyggande socialsekreterare
Läs mer om Erik Hellmén
Förebyggande socialsekreterare
Läs mer om Andréas Glingfors
Förebyggande socialsekreterare
Läs mer om Jeanette Vogt
Förebyggande socialsekreterare
Läs mer om Birgitta Rausman
Förebyggande socialsekreterare
Läs mer om Robert Kolar
Förebyggande socialsekreterare
Läs mer om Erika Larsson
Förebyggande socialsekreterare
/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single-fortroendegruppen.php