Aktiv skolas frågor och svar

Hur många barn i Sverige drabbas av grooming och andra internetrelaterade sexualbrott?

Det är inte alldeles lätt att svara på då mörkertalet sannolikt är stort. År 2021 anmäldes 2 000 fall av Utnyttjande av barn för sexuell posering, tio år tidigare var samma siffra 200 fall. Även om det skulle kunna vara ett resultat av att fler anmäler är det ändå rimligt med slutsatsen att det har skett en stor ökning de senaste tio åren.

Aktiv Skola
Aktiv Skola
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/aktivskola-kunskapsbanken/single-kunskapsbanken.php