Aktiv Skola är Peppare!

Aktiv Skola är Peppare!

Fysisk aktivitet och hälsosamma matvanor gör att vi mår bra, och är dessutom två av de mest effektiva sätt som finns för att förebygga framtida sjukdom och ohälsa. Goda vanor ska sättas tidigt och därför borde det vara en självklarhet att alla barn och unga ges samma förutsättningar till en aktiv och hälsosam livsstil. Men så ser verkligheten tyvärr inte ut, bara tre av tio unga kommer upp i den rekommenderade mängden fysisk aktivitet (60 minuter per dag), och bara en av tio äter tillräckligt mycket grönsaker, frukt och bär.

Detta vill vi vara med och förändra, och därför ställer vi oss bakom Generation Peps vision att alla barn och unga ska ha möjligheten och viljan att leva ett aktivt och hälsosamt liv.

Generation Pep är en icke vinstdrivande organisation som arbetar för att sprida kunskap och skapa engagemang kring barn och ungdomars hälsa. Målsättningen är att ena människor, organisationer och företag för att tillsammans underlätta för alla barn och ungdomar att leva ett hälsosamt liv. Initiativtagare är Kronprinsessparet, bakom initiativet står ledande svenska företag, stiftelser och ideella organisationer.

Läs mer på www.generationpep.se.

Titta på videon här under för att se när vår ordförande Petra, och Tryggve och Joy antar Gen Peps utmaning Jumping Jacks. Hur många tror du att de klarar på 31 sekunder? Bryt stillasittandet i klassrummet och testa ni också! Slår ni oss?
/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single-nyhetsarkiv.php