Aktiv Skola vill bidra till ökad rörelse

Aktiv Skola vill bidra till ökad rörelse

I den bästa av världar skulle kostnaden för ett par fotbollsskor eller konståkningsskridskor inte behöva utgöra ett hinder för att göra det man älskar mest, att träna med kompisarna. Men tyvärr är det så det ser ut för många.

Enligt Rädda Barnen bor 186 000 barn i en familj med låg inkomststandard. 70 procent av alla svenska barn i åldern 12–15 år idrottar i en klubb eller förening varje vecka, men ekonomi är i dag en alltmer begränsande faktor för ett aktivt idrottsutövande. Och trots att det är väl känt att fysisk aktivitet är en förutsättning för en god hälsa begränsas i dag barns möjligheter till rörelse – samtidigt som barn själva uppger att de vill röra sig mer. I den nya rapporten ”De säger att vi inte rör på oss” uppmanar Bris samhället att inkludera barns egna behov och önskemål i skolan, på fritiden och i stadsplaneringen.

Att barn och unga ska röra på sig mer är en av Aktiv Skolas hjärtefrågor, och här har Sveriges idrottsföreningar en avgörande roll. Men trots allt engagemang från idrottsrörelsens eldsjälar och motiverade aktiva är det allt oftare ekonomin som begränsar möjligheterna. Idrottshjälpen är vårt sätt att försöka ändra på det.

Under våren instiftades Idrottshjälpen där vi ger ekonomisk stöttning till barn och ungdomar som vill men inte har råd att köpa idrottsutrustning eller delta i föreningsaktiviteter. Ansökan är öppen för alla upp till 16 år och görs här. Vårens ansökan stänger den 30 juni, och vilka som beviljats medel meddelas under augusti.

Idrottshjälpen är beroende av bidrag från Aktiv Skolas sponsorer – ju större stöttning desto flera barn och ungdomar kan vi hjälpa till ett mer rättvist idrottsutövande.

Bland Aktiv Skolas utbildningsmaterial finns också förslag till träningsprogram som kan utföras i klassrummet eller på rasten. Klicka på Utbildningsmaterial – hälsa för att komma till enkla övningar som kan öka inlärningsförmågan.

/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single.php