Fördelar med mobilfri skola

Fördelar med mobilfri skola

Aktiv Skola har länge velat se en mobilfri skola i Sverige, och nu har en ny svensk studie påvisat hälsofördelarna på de skolor som har mobilförbud under raster och mer tid avsatt för idrott och hälsa.

Aktiv Skola vill av flera anledningar införa mobilförbud i Sveriges grundskolor. I undersökningar med elever som går i skolor som har infört mobilförbud anser de flesta att arbetsmiljön har blivit bättre. Man har också sett att mobilförbud höjer den sociala kompetensen och att barn och unga lär sig att bättre integrera med sina skolkamrater. Man har också sett att fysisk aktivitet bland barnen har ökat på de skolor som infört mobilförbud.

I en ny svensk studie har drygt 1 100 elever i åldern 13–14 år, från sammanlagt 34 skolor, deltagit. Under en vecka har de haft en rörelsemätare som har mätt fysisk aktivitet och stillasittande. Skolpersonal har även svarat på frågor om deras skolor har hälsopolicy, mobilförbud under raster, organiserade fysiska aktiviteter under raster och fysiska aktivitetspauser under lektionerna. Forskare har sedan samlat in frekvens, tid och längd på raster och idrottslektioner utifrån varje skolas schema, skriver GIH, Gymnastik- och idrottshögskolan.

– Studien visar att dessa insatser i skolan har ett samband med elevers rörelse. Det är dessutom den första större svenska studien som visar att mobilförbud har ett samband med både mer fysisk aktivitet och mindre stillasittande hos ungdomar, säger Gisela Nyberg, docent och huvudansvarig för studien.

Enligt GIH kan resultatet från forskningsstudien vara ett viktigt underlag vid utveckling av effektiva insatser i skolan för att öka den fysiska aktiviteten hos ungdomar.

Läs mer här »

/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single.php