Nytt utbildningsmaterial till skolorna

Nytt utbildningsmaterial till skolorna

Nu har Aktiv Skolas kalender och handböcker skickats ut till samtliga skolor i Sverige.
Här kan du alltid bläddra i den digitala versionen av allt material och kostnadsfritt ladda ner det du är intresserad av.

Om din klass har fått ett för litet antal går det bra att beställa fler, skicka ett mejl till material@aktivskola.org och märk mejlet med den handbok det gäller. Materialet skickas till utvalda årskurser och är alltid kostnadsfritt för den specifika årskursen. Men redan nu möter vi en önskan från lärare och föräldrar om att få använda vårt material i fler årskurser, och därför gör vi det nu möjligt att köpa utbildningsmaterialet till självkostnadspris. Mejla till victoria.karlsson@aktivskola.org för att göra en beställning.

Föräldrahandboken har skickats ut till skolorna sedan 2016 och blivit ett omtyckt och efterlängtat material av både lärare och föräldrar. Handboken om grooming kom ut första gången 2018 och blev en naturlig del i arbetet om sexuella övergrepp på internet och en förlängning av vår film Jag tror jag är lite kär i dig. Årets upplaga är uppdaterad med än fler tips och råd, och innehåller bra och matnyttig information till lärare och föräldrar. Trafikkalendern och handboken om tobak och alkohol ges ut för första gången i år. Vår tanke är att handböckerna ska delas ut till vårdnadshavare under ett föräldramöte, och att Trafikkalendern får vara en del av det dagliga skolarbetet. Nedan kan du läsa mer om respektive material.

[dt_gap height=”50″ /]

Föräldrahandboken – årskurs 1

Att börja i skolan är ett stort och spännande steg i livet för såväl barn som föräldrar, och inför höstterminen 2019 ger Aktiv Skola återigen kostnadsfritt ut en handbok riktad till alla föräldrar vars barn börjar i första klass. I handboken finns viktiga länkar och ett urval av bra saker att veta och tänka på inför barnets skolgång.

Ur innehållet:

Vad förväntas av ditt barn?

Vad kan du förvänta dig av skolan?

Vad säger lärarna?

Hälsa (sömn, fysisk aktivitet, goda matvanor)

När barnet inte vill gå till skolan

[dt_gap height=”50″ /]

Handbok om grooming – årskurs 5

Föräldrar och lärare är många gånger ovetande om vad barn och unga gör och vilka de har kontakt med när de surfar på nätet. Hur ska vi då kunna skydda våra barn och hur ska vi prata med dem om det här? Vi behöver ofta själva mer kunskap för att kunna lära barnen hur man förhåller sig på nätet, vad man skriver och vilka bilder man publicerar, och därför jobbar vi på Aktiv Skola aktivt med att informera och utbilda inom grooming. Handboken är framtagen i ett samarbete med Ulrika Rogland och Maria Dufva.

Ur innehållet:

Vad är grooming?

Om sexuella övergrepp

Vad gör jag om mitt barn blivit utsatt?

10 råd till föräldrar

Skuld och skam

[dt_gap height=”50″ /]

Handbok om tobak och alkohol – årskurs 7

Tobaksbruket bland ungdomar är i dag det lägsta på över 40 år, det visar CAN:s undersökning på skolelever i årskurs 9. Samma trend ses också kring alkohol där andelen niondeklassare som dricker alkohol har minskat kraftigt sedan år 2000. Trots glädjande siffror och en positiv trend är det viktigt att vi inte lutar oss tillbaka utan fortsätter att kämpa och är tydliga i vårt ställningstagande kring tobak och alkohol. I den här handboken får du mer information kring tobak och alkohol samt handfasta råd och tips kring vad du som lärare eller förälder kan göra och tänka på. För målet måste alltid vara att inga ungdomar ska bruka tobak eller alkohol under sin uppväxttid. Handboken är framtagen i ett samarbete med Erik Hellmén.

Ur innehållet:

Ditt nej gör skillnad

Lite fakta om tobak

Lite fakta om alkohol

Alkoholrelaterade problem

Hur ser konsumtionen ut

[dt_gap height=”50″ /]

Trafikkalendern – årskurs 2

Trafikkalendern tar på ett roligt sätt upp sådant man behöver veta om trafiksäkerhet och kunskap samtidigt som den hjälper eleverna att hålla koll på läxor och aktiviteter. Kalendern uppmuntrar även till rörelse och kreativitet.

[dt_gap height=”50″ /]

/var/www/html/wordpress/wp-content/themes/aktivskola/single.php