Rörelseförståelse – lika viktigt som att lära sig läsa och skriva!

Publicerad 28 mars 2023

Idag vet vi att regelbunden fysisk aktivitet är en av grundstenarna för en god hälsa. Vi ser också att fysisk aktivitet har positiva effekter på hjärnans kognitiva funktioner. Fler och fler skolor genomför olika pulshöjande aktiviteter för att öka koncentrationsförmågan samt arbetsminnet och därmed förbättra skolprestationen!

Trots detta visar majoriteten av de befolknings- och livsstilsstudier som genomförs att väldigt få når upp till de rekommendationer vi har kring fysisk aktivitet. I en nationell studie från Karolinska institutet där den dagliga aktiviteten på barn i årskurs 5, 8 och år 2 på gymnasiet mättes med en accelerometer såg man att bara 44 % av pojkar och 22 % av flickor nådde upp till rekommendationen på 60 minuter fysisk aktivitet per dag.

Vi vet att vi ska röra på oss men vi gör det inte! Hur ska vi kunna öka rörelseglädjen och den dagliga fysiska aktiviteten bland våra barn men även de vuxna?

World health organsitation, WHO nämner i sin Global physical activity action plan att rörelseförståelse kan vara nyckeln till att lösa det växande problemet kring inaktivitet som sprider sig i alla åldrar. Rörelseförståelse kommer av engelskans physical literacy och bygger på en helhetssyn kring fysisk aktivitet där målet är att utveckla alla individer så att de vill, vågar och kan vara fysiskt aktiva hela livet. Rörelseförståelse utgår ifrån fyra olika delar:

Fysiska

Den fysiska delen handlar om rörelsekompetens. Desto bättre rörelsekompetens desto större möjlighet att kunna delta i en bred flora av olika aktiviteter.

Psykiska

Den andra delen är den psykiska. En utökad rörelsekompetens skapar ett ökat självförtroende, rörelsetillit och självkänsla.

Kunskap

Den tredje delen är kunskap. Där en utökad rörelsekompetens bidrar till en större tillit till den fysiska förmågan vilket ger motivation och glädje i att delta i olika aktiviteter.

Beteende

Den fjärde och sista delen är beteende. Genom en utökad rörelsekompetens, självförtroende, självkänsla och motivation vilket kommer ifrån att vara regelbundet fysisk aktiv.  Kan ett personligt intresse skapas för att prioritera och att delta i meningsfulla samt utmanande aktiviteter som en del av sin livsstil.

Rörelseförståelse är alltså mer än att bara vara fysisk aktiv. Det kan vara nyckeln till hur vi ska få den fysiska aktiviteten att bli en del av vår livsstil. Därför är rörelseförståelse lika viktigt som läs- och skrivförståelse. Desto större förståelse desto större möjlighet att människor själva förstår vikten av att röra på sig och vara fysiskt aktiva hela livet!

Tips!

Hoppa, springa, balansera, hänga, klättra, krypa, kasta och fånga! Grunden i rörelseförståelse är att försöka röra sig på sig på så många olika sätt som möjligt.  Då tränar vi alla de rörelser som kroppen behöver kunna. Ju fler rörelser vi kan, desto enklare och roligare blir det att vara fysiskt aktiv.

Tänk på!
  • Gör aktiviteter där alla har roligt, mår bra och utvecklas.
  • Ha fokus på att utveckla hela människan, genom glädje och allsidig träning.
  • Skapa en trygg miljö som tillåter och ger utrymme för misstag, kreativitet och delaktighet.
  • Ta hänsyn till olikheter och kom ihåg att utveckling är väldigt individuellt.

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om hälsa

Hälsa
Mobbning
Se Sommarsmart 2023 i efterhand

Missade du webbinariet? Oroa dig inte! Du har fortfarande chansen att ta del av denna värdefulla information. Vi har beslutat att låta webbinariet vara tillgängligt i efterhand här, under hela sommaren.

Läs mer
Hälsa
Barn som går eller cyklar till skolan mår bäst!

Fysiska aktivitet har en positiv inverkan på människan, speciellt på barn och unga. Trots denna vetskap har de ungas fysiska aktivitet dalat kraftigt för varje år som går.

Läs mer
Hälsa
Trots en ökad budget så tog Stockholms fotbollsförbund pengar slut. 

Varje år ger Stockholms fotbollsförbund bidrag till barn som inte har råd med exempelvis medlemsavgifter, träningskläder eller utrustning, men i år är pengarna slut trots en ökad budget.

Läs mer
Hälsa
Är det farligt med energidryck? 

Både ja och nej. Själva drycken är ju som vi vet inte det bästa för kroppen. Men den främsta anledningen till att energidryck kan anses farligt för kroppen är om man får i sig en för stor mängd koffein.

Läs mer

Utbildningsmaterial om hälsa

Nyhetsbrev