Legal and Lethal – Drugs on the Internet

Statistik visar att narkotikahandeln på internet fördubblas nästan varje år. Den här filmen handlar om Emma som har förlorat en vän på grund av droger, och Sergei som missbrukar.