Liv

Filmen bygger på verkliga händelser som utspelar sig i ett ungdomsgäng i en mindre kommun i Sverige. Filmen innehåller starka scener och bör endast visas i ett logiskt sammanhang i samband med information om narkotika.