Birgitta Rausman

Sjuksköterska

Birgitta Rausman har en lång erfarenhet som skolsköterska samt ett arbete med inriktning på medicinsk elevhälsa till friskolor. Hennes verktyg är hälsosamtalet som innebär samtal med elever om fysisk, social och psykisk hälsa.

Kontakt