Aktiv skolas frågor och svar

Hur ser utvecklingen ut när det gäller ungas tobaksvanor?

Andelen unga som använder cigaretter har minskat medan användning av andra nikotinprodukter så som nikotinsnus och e-cigaretter har ökat.
Aktiv Skola
Aktiv Skola

Fler frågor och svar om tobak

/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/aktivskola-kunskapsbanken/single-kunskapsbanken.php