Aktiv skolas frågor och svar

Hur kan en elev eller en förälder som får information om att någon på skolan är utsatt gå till väga?

Personen kan exempelvis ta kontakt med elevens/barnets klasslärare eller vända sig till kuratorn eller skolsköterskan. På flera skolor finns också ett s.k. trygghetsteam som arbetar med trivsel- och trygghetsfrågor.

Aktiv Skola
Aktiv Skola
/var/www/html/wordpress/wp-content/plugins/aktivskola-kunskapsbanken/single-kunskapsbanken.php