Statistik mobbning 2022

Publicerad 19 januari 2023

Mobbningsstatistik 2022

Enligt en rapport sammanställd av organisationen Friends så ökar mobbningen i Sverige. Hela 140 000 barn och unga har blivit utsatta på bara några månader, och siffran ser inte ut att minska. Av dessa barn har 110 000 blivit mobbade i skolan, och 30 000 av dem har även blivit utsatta på internet. Vidare uppger 30 000 barn och unga att de varit mobbade enbart på nätet.

Varför ökar mobbningen?
Enligt rapporten som Friends har sammanställt så finns en rad olika faktorer:

  • Brist på skyddsfaktorer (som tillitsfulla relationer med vuxna och ett positivt skolklimat)
  • Ökad ojämlikhet och polarisering i samhället
  • Minskad likvärdighet i skolan
  • Nedskärningar i elevhälsan
  • Fokus i skolan på att åtgärda och inte förebygga
  • Nedprioritering av frågan hos skolledning och skolmyndigheter
  • Brister i det förebyggande arbetet kopplad till kunskapsglapp
  • Den ökade digitaliseringens baksidor
  • Ökade nivåer av grövre våld och kriminalitet i barns och ungas liv
  • Ökade kunskapskrav på skolbarn, vilket medför att många barn inte klarar av att fullfölja grundskolan med godkända betyg och saknar utbildning som kan leda till arbete.

Finns det någon lösning på detta?

Enligt Friends så måste strategin bygga på långsiktiga insatser samt åtgärder med fokus på kunskap och forskning. Forskningen visar klart och tydligt att ett framgångsrikt arbete har sin grund i regelbundna kartläggningar där man lyssnar på elever och gör aktiva åtgärder utifrån en nulägesbild.

Utöver detta förmedlar rapporten många intressanta punkter.

Läs den här

Dela gärna detta innehåll i dina sociala kanaler

Fler nyheter om mobbning

Hälsa
Mobbning
Se Sommarsmart 2023 i efterhand

Missade du webbinariet? Oroa dig inte! Du har fortfarande chansen att ta del av denna värdefulla information. Vi har beslutat att låta webbinariet vara tillgängligt i efterhand här, under hela sommaren.

Läs mer
Grooming
Mobbning
Vad är catfishing?

Kort beskrivet så är en catfish en person som lurar offret genom en falsk identitet på nätet, med andra ord en person som utger sig vara någon.

Läs mer
Grooming
Mobbning
Ny rapport från Stiftelsen Allmänna Barnhuset

Stiftelsen Allmänna Barnhuset har släppt en publikation som handlar om våld och övergrepp mot barn med funktionsnedsättningar.

Läs mer
Grooming
Mobbning
Barn och internet 2022

I princip alla svenska barn mellan 8 och 19 år använder internet. 9 av 10 lågstadiebarn använder det dagligen. Man kan säga att internet är en stor del av svenskarnas vardag, oavsett ålder, och det går knappt att leva utan internet idag.

Läs mer

Utbildningsmaterial om mobbning

Bästis – högstadiet

Läs mer

Bästis – lågstadiet

Läs mer

Bästis – mellanstadiet

Läs mer

Handlingsplan kränkande behandling

Läs mer

Autografen – Lärarhandledning

Läs mer

Escape – Lärarhandledning

Läs mer

Nyhetsbrev