2 Gå på stället

Lyft ett ben i taget, så högt du kan. Växla mellan vänster och höger ben.