3 Indiandans på stol

Lyft ett böjt ben och möt med motsatt armbåge. Växla mellan vänster och höger sida.n.