Föreläsning: “Framgångsrikt arbete.”

Vad är det som kännetecknar ett framgångsrikt arbete? I det här avsnittet går vi bland annat igenom tips på hur ett antimobbningsteam kan arbeta, vilka kompetenser som bör ingå och hur man gemensamt kan se över riskmiljöer inom skolområdet. Avslutningsvis ges exempel på hur en antimobbningsplan/policy kan konstrueras.