Föreläsning: “Nätmobbning.”

Internet är en fantastisk plats för utveckling och samspel. Men som i vilken miljö som helst finns det risker som vi vuxna bör känna till. För i och med Internets framväxt har mobbning fått en helt ny arena att verka på. Det är till mångt och mycket samma mekanismer som styr ”nätmobbning” som den klassiska “skolgårdsmobbningen”, men det finns några avgörande skillnader som tas upp i detta avsnitt.